CSS

CSS

Bu kurs CSS-i yeni öyrənənlər üçün Kamil Niftaliyev tərəfindən hazırlanmışdır Stilin kaskad cədvəlləriCSS (ing. Cascading Style Sheets) — sənədin xarici görünüşünün, işarələmə dilinin istifadəsi ilə yazılmış, formal təsvir dili. Adətən HTML və XHTML işarələmə dillərində yazılmış veb-səhifələrin təsviri və tərtibatı üçün istifadə edilir, lakin istənilən digər XML sənədlərə, məsələn, SVG və ya XUL-a da tətbiq edilə bilər. HTML sənədlərini yaradarkən veb-dizaynerlər müxtəlif mürəkkəb məsələlərlə qarşılaşırlar:
  • müəyyən abzas daxilində şifrələrin dəyişdirilməsi;
  • mətnin və ya təsvirin sənədin hər hansı bir yerində yerləşdirilməsi;
  • mətnin və ya fonun rənginin dəyişdirilməsi;
  • müxtəlif verilənlər cədvəllərinin format edilməsi və s.
Bu işləri standart üsulla da yerinə yetirmək olar, yəni HTML dilində hər bir abzası ayrıca əmrlər yığımı ilə təsvir etmək mümkündür. Bu halda proqramın yazılması prosesi həddən artıq çətinləşəcək, sənədin ölçüsü isə çox böyük olacaq. Bu işi sadələşdirmək üçün səhifələrə CSS standartında yerinə yetirilmiş xarici fayl qoşulur və həmin faylda istifadə olunmuş xüsusi makrodil vasitəsilə səhifə birdəfəlik formatlaşdırılır. Başqa sözlə, CSS faylı burada şablon kimi istifadə edilir ki, onun köməyilə HTML sənədlərində mətnlər, cədvəllər və digər elementlər formatlaşdırılır. CSS standartından heç bir məhdudiyyət qoyulmadan istənilən serverdə istifadə etmək olar.

Course Information

Difficulty: Beginner

Categories:

Course Instructor

Kamil Niftaliyev Kamil Niftaliyev Author

Pulsuz

FREE
 

Leave a Comment